• CPU - Socket sTRX4
Sản phẩm đang cập nhật !
Hotline:0987947080